REGULAMIN ZAKUPÓW

Sprzedaż publikacji realizowana na niniejszej stronie internetowej pod adresem sklep.poemat.com.pl prowadzona jest przez firmę Poemat Michał Zabłocki mieszącą się pod adresem: Kraków 30-110, ul. Filarecka 16/5, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 525-138-97-59, nr Regon 351590604 zwanej dalej Sklepem.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.poemat.com.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Aby dokonać zakupu w Sklepie niezbędne jest założenie konta poprzez podanie adresu mailowego, imienia i nazwiska. Po założeniu konta Klient zobowiązany jest do wypełnienia adresu dostawy w swoim panelu administracyjnym.


Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a sklep.poemat.com.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w panelu administracyjnym. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

Ceny na stronie sklep.poemat.com.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklep.poemat.com.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.


§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pomocą zakładki KONTAKT.
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:
1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
2. Przelewem bankowym na konto Sklepu: ING BANK ŚLĄSKI 59 1050 1445 1000 0090 7019 0302
Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep.poemat.com.pl zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień i opłata za przesyłkę.

1. Poczta Polska – przesyłka polecona ekonomiczna – 2-14 dni roboczych.

koszt dostawy:

po przedpłacie 9,50zł

za pobraniem 12,50zł

2. Poczta Polska – przesyłka polecona priorytetowa – 2-4 dni roboczych

koszt dostawy:

po przedpłacie 11zł

za pobraniem 15,50zł

§ 6. Warunki reklamacji

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem.
Sklep.poemat.com.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
Warunki rozpatrzenia reklamacji:
1. Przesłanie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

Poemat Michał Zabłocki
ul. Filarecka 16/5
30-110 Kraków

z dopiskiem „reklamacja”.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep.poemat.com.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a sklep.poemat.com.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został zniszczony przez Klienta. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Książki powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy na adres:


Poemat Michał Zabłocki
ul. Filarecka 16/5
30-110 Kraków

z dopiskiem „zwrot”

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

sklep.poemat.com.pl dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z numerem konta bankowego Klienta lub innymi danymi umożliwiającymi zwrot należności.

§ 8. Dane osobowe

Rejestrując się w sklep.poemat.com.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

Obecność towarów na stronach sklep.poemat.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.